İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu 24-26 Mayıs 2021

Çağrı Metni

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma-Uygulama Merkezi, Buhara Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi, L. N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, H. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi ve Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile iş birliği çerçevesinde 24-26 Mayıs 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu’nda sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Uluslararası İdare Hukuku ve İdari Yargı Sempozyumu-2021, “İdare Hukuku ve İdari Yargı’da Yeni Gelişmeler” ana teması ile idare hukuku ve idari yargıdaki yeni gelişmelere ve idari yargıda hakların korunması için yeni önerilere ilişkin bilimsel tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlamaktadır.

Sempozyum, idare hukuku ve idari yargı alanında derin uzmanlığa sahip akademisyenlere ve akademi dışındaki sektörleri temsil eden katılımcılara açıktır. Sempozyum Türkçe yapılmakla birlikte, İngilizce, Rusça, Kazak, Özbek ve Azerbaycan Türkçelerinde bildirilerin sunumuna da açıktır.

Sempozyum için bildiri özeti gönderimi, 20 Nisan 2021 tarihine kadar yapılabilecektir.

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen katılımcıların isalaj2021.istanbulticaret.edu.tr formunu doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru formunda, bildirinin başlığı, metodolojisi, temel fikri ve sonuçlarını içeren kısa özet (en fazla 500 kelime) ve altı anahtar kelimenin yanı sıra, katılımcının ismi, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

Önemli tarihler:

Bildiri özetlerinin gönderimi için son tarih: 20 Nisan 2021

Kabul edilen bildiri özetlerinin duyurulması: 30 Nisan 2021

Bildiri tam metinlerinin teslimi için son tarih: 15 Mayıs 2021

Sempozyum Programının ilan tarihi: 17 Mayıs 2021

Sempozyum tarihi: 24-26 Mayıs 2021

 

Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu:                                      

Prof. Dr. Aydın GÜLAN – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı

Prof.Dr. Turan YILDIRIM – Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

Prof. Dr. Melikşah YASİN – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Yücel OĞURLU – İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Asuman YILMAZ – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Amir ALIYEV – Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Şahin AKINCI – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR – Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Prof. Dr. Abdülmecit NUREDİN Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Hasan OKTAY – Uluslararası Vizyon Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Sohip RAUPOV – Buhara Devlet Üniversitesi Buhara Eyalet Üniversitesi Ulusal Kimlik, Maneviyat ve Hukuk Bölümü

Doç. Dr. Nigora MAHMUDOVA – Buhara Devlet Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi

Doç. Dr. Shayakhmetova Zhanna BEKPOLOVNA – H. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Dyusebaliyeva Soledad SAGINOVNA – H. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Adietova Elmira MIZAMGALIEVNA – H. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Saktaganova Indira SVETOVNA – L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Teorisi ve Tarihi, Anayasa Hukuku Bölüm Başkanı.

Doç. Dr. Osmanova Dinara BAKTİYARKIZI – L.N. Gumilyov Avrasya Ulusal Üniversitesi Devlet ve Hukuk Tarihi Bölümü, Anayasa Hukuku, Hukuk Fakültesi

Dr. Mehrinigor AKHMEDOVA – Buhara Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dr. Ögr. Üyesi Ömer GEDİK – Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku ABD

 

Sempozyum Organizasyon Sekretaryası:

Dr. Zebiniso KAMALOVA

Dr. Kamala VALİYEVA

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Yaprak

Arş. Gör. Muratcan GÖKDEMİR

Arş. Gör. Zeynep GÜLSEVEN

Araştırmacı Nazgul KENZHETAY

Araştırmacı Mahammed FARAJOV